Az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány az Európai Örökségdíj/Europa Nostra Díj 2020 nyertesei közt

Az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány az Európai Örökségdíj/Europa Nostra Díj 2020 nyertesei közt

Brüsszel / Hága, 2020. május 7.

Az Európa-nap ez évi május 9-ei ünneplésére készülve az Európai Bizottság és az Europa Nostra büszkén hirdeti ki a 2020-as év Európai Unió Kulturális Örökség Díj és Europa Nostra Díj nyerteseit. A kulturális örökségvédelem terén végzett kutatásaik, figyelemfelkeltő és értékmentő munkájuk, tudatosító és oktatói tevékenységük elismeréseként 15 országból összesen 21 díjazottat tüntettek ki (a díjazottakkal kapcsolatos bővebb információkért lásd a lenti listát). Az idei év nyertesei közt az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány Oktatás, Képzés és Figyelemfelkeltés kategóriában.

A kulturális örökség tisztelőinek és támogatóinak lehetősége nyílik online szavazni kedvenc díjazottjukra, és így eldönteni, hogy melyik projekt kapja az idei év Közönségdíját. A jelenlegi korlátozások idején az Európai Bizottság és az Europa Nostra azt reméli, hogy egy nagyobb létszámú közönséget inspirálhat a díjnyertes alkotások megismerésére és három kedvencük másokkal történő megosztására. A Közönségdíj kihirdetésére nyár után kerül sor. A Nagydíj nyerteseinek nevét, akik mindegyike 10 000 € pénzjutalomban részesül, szintén ezen eseményen tárják a nyilvánosság elé.

A COVID-19 krízis egyértelművé tette, hogy milyen fontos a kultúra és a kulturális örökség szerte Európában a közösségek számára. Most, amikor több százmillió európai korlátozások között él, a kulturális örökségünk közelebb hozza egymáshoz az embereket, jobban, mint korábban bármikor. Az idei Európai Unió Kulturális Örökség Díj és az Europa Nostra Díj nyertesei inspiráló és erős példái mindennek, mivel igazán hozzájárulnak egy összetartóbb, egységesebb és rugalmasabb Európa létrejöttéhez.” – mondta Mariya Gabriel, Európai Innovációs, Kutatási, Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Biztos.

A mostani, embert próbáló időkben díjazottjaink, sikertörténetükkel arról, hogyan lehet a hátrányokat legyőzni szakértelem, odaadás és csapatmunka révén, a remény igaz hírvivői. Ezen példaértékű díjazott projektek igazolják, hogy kulturális örökségünk létfontosságú a pandémia okozta traumából történő fizikai és mentális felépüléshez. Közös örökségünk és ezek őrzői mindehhez sokféleképp járulhatnak hozzá: akár úgy, hogy kulturális tartalmaikat digitalizálással hozzáférhetővé teszik, vagy a konkrét helyreállítási és rehabilitációs munkák végrehajtásával a városok és falvak társadalmi és gazdasági újjászületéséhez” – nyilatkozta Hermann Parzinger, az Europa Nostra ügyvezető alelnöke.

Az Európai Unió Kulturális Örökség Díjat / Europa Nostra Díjat az Európai Bizottság alapította 2002-ben, mely azóta is az Europa Nostra – a civil társadalom kulturális örökségért elkötelezett európai hangja kezelése alatt áll. A díjak az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatását élvezik.

A díjak nyerteseit szerte Európából a terület szakértőiből álló, független zsűri választotta ki, a 30 európai országból szervezetek és magánszemélyek által benyújtott pályázatok alapos értékelése után. Továbbá úgy döntött, hogy három Europa Nostra Díjat ítél oda az EU Kreatív Európa programjában részt nem vevő európai országnak – nevezetesen Svájcnak és Törökországnak – figyelemre méltó örökségmegőrző eredményeikért.

2020-ban két új ILUCIDARE különleges díjat ítélnek oda az Európai Unió Kulturális Örökség Díj / Europa Nostra Díj pályázatban résztvevők számára. Az ILUCIDARE díjazottjait május 28-án teszik közzé. Az ILUCIDARE egy olyan projekt, amelyet a Horizont 2020 finanszíroz, azzal a céllal, hogy létrehozzon egy nemzetközi hálózatot, amely népszerűsíti a kulturális örökséget, mint az innováció és a nemzetközi kapcsolatok forrását.

Díjazottak – 2020

Megőrzés kategória (Conservation)
Kutatás kategória (Research)
 Elkötelezett szolgálat (Dedicated Service)
Oktatás, képzés és figyelemfelkeltés kategória (Education, Training and Awareness-raising)
 Három Europa Nostra Díj két olyan ország részére is odaítélésre került, melyek nem vesznek részt az EU Kreatív Európa programjában.
 Megőrzés kategória (Conservation)
 Elkötelezett szolgálat kategória (Dedicated Service)
Oktatás, képzés és figyelemfelkeltés kategória (Education, Training and Awareness-raising)

 

Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány MAGYARORSZÁG

 A romák alkotják a legnagyobb nemzetiségi csoportot Magyarországon és Európában. Az évszázados megosztott örökség és történelem ellenére, a romáknak mégis még mindig számos nehézséggel kell szembe nézniük úgy, mint diszkrimináció, bűnbakkeresés, intolerancia és a társadalmi kirekesztés problémája. Magyarországon, akárcsak más romák lakta európai országokban, az intolerancia fő oka a közösségek közötti interakció hiánya, valamint a roma történelem és kulturális örökség ismeretének hiánya. A széles körben elterjedt probléma megoldása érdekében az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány több oktatási workshopot tart Magyarországon, négy városra, Budapestre, Pécsre, Miskolcra és Ózdra összpontosítva.

Az alapítvány nyolc különböző oktatási modult kínál a kultúrák és közösségek közötti interakció és érzékenyítés, valamint a roma kulturális örökségéhez és történeleméhez kapcsolódó témákban. Ezen tevékenységek közül a legnépszerűbb a VIII. kerületi séta Budapesten, illetve a pécsi városi séta. A budapesti VIII. kerületet sokszor nem tartják biztonságosnak, mert csak romák által lakott kerületnek tekintik. Ezek az interaktív séták – angol és magyar nyelven – arra invitálják a résztvevőket, hogy fedezzék fel a kerületet és annak roma kulturális örökségi kapcsolatát. A tevékenység sikerének köszönhetően, a séták az Uccu Alapítvány első társadalmi vállalkozásává nőtte ki magát.

Az Uccu csapatába tartoznak azok a közösséget alkotó 18–35 éves roma fiatalok, akik az alapítvány képzése során elsajátítják az Uccu módszertanát, majd vezetik az általános és középiskolákban tartott workshopokat országos szinten. Ezek a roma moderátorok, a résztvevők közötti nyílt párbeszédet segítik elő a roma kulturális örökség, történelem és művészet megismertetése révén így csökkentve a romákról kialakult tévhiteket.

A kezdeményezés egyik legfontosabb hosszú távú hatása a fiatal roma önkéntesek személyes fejlődése. A program hangsúlyt fektet arra, hogy a roma fiatalok moderátor és munkatapasztalatot szerezhessenek, és arra ösztönözi őket, hogy büszkék legyenek gazdag örökségükre, ami erősebbé teszi identitásukat.

Ez az alulról indított kezdeményezés a roma embereket megerősítve foglalkozik az intoleranciával és a társadalmi kirekesztéssel elősegítve az interakció, párbeszéd, valamint a roma kultúra ismeretének megosztását és megértését. Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány programja a Faro Egyezmény alapelveivel összhangban bátorítja a személyes fejlődést és jó életminőséget egy békés és demokratikus közösség felépítéséhez, tiszteletben tartva a kulturális sokszínűséget. A programnak sikerült létrehoznia egy olyan fiatal roma aktivistákból álló hálózatot, akik közvetítőként működnek, biztosítva a közösség képviseletét. A társadalmi innováció nagyszerű példájaként, az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány egy összetartóbb társadalom felépítéséhez, kulturális örökséget használva teremt a mindennapokban platformot tapasztalatcsere és párbeszéd számára. Ez alkalmazható lehet sok más országban, ahol ezek a problémák jelen vannak” – hangsúlyozta a zsűri.

Háttérinformációk
Európai Unió Kulturális Örökség díj / Europa Nostra-díj

Az Európai Unió Kulturális Öröksége díjat / Europa Nostra díjat 2002-ben hirdette meg az Európai Bizottság, az Europa Nostra szervezettel partnerségben. A Díj az örökségi értékek megőrzésével-helyreállításával, kezelésével, kutatásával, a vele kapcsolatos oktatással és képzéssel foglalkozó legjobb gyakorlatokat-példákat ismeri el és mutatja fel. Ily módon hozza közelebb az kulturális örökséget Európa polgáraihoz, és mozdítja elő a kulturális örökségnek, mint az európai társadalom és gazdaság stratégiai forrásának a még erőteljesebb elfogadottságát.  A díjat az Európai Unió Kreatív Európa programja támogatja.

Az elmúlt 18 évben, civil szervezetek és egyéni jelölések alapján 39 országból 3150 jelölés érkezett a díjra. A jelölések számát tekintve, 542 projekttel Spanyolország a listavezető, őket követi Olaszország 318 jelöléssel és dobogós még az Egyesült Királyság, 308 jelöléssel. Kategóriák tekintetében a megőrzés témájában érkezett a legtöbb jelölés (1794), ezt követi az oktatás, képzés és tudatosítás (601), majd a kutatás (395) és végül az örökségvédelem területén nyújtott kiemelkedő teljesítmények (360).

2002 óta a független szakértői zsűri 34 országból 533 nyertes projektet hirdetett ki. A díjazottak számát tekintve, 70 díjazott projektjével szintén Spanyolország a listavezető. Majd következik az Egyesült Királyság 62 nyertes projekttel, és Olaszország, 47 díjazottal. Ami a kategóriákat illeti, a megőrzés témájában 300, az oktatás, képzés és tudatosítás terén 89, az örökségvédelem területén nyújtott kiemelkedő teljesítmények területén 78, és végül a kutatás terén 66 sikeres projektet hirdettek.

A nyertes projektek közül az elmúlt 18 évben 123 Nagydíjat hirdettek ki és mutattak be, valamennyien 10.000 eurós támogatásban részesültek.

A Díjak 2021-es évre vonatkozó pályázati felhívása már megnyílt, és a jelentkezési űrlapok elérhetők a Díj webhelyén. Nyújtsa be példaértékű projektjét, és ossza meg tapasztalatait és sikerét!

Az Európai Unió Kulturális Örökség díja / az Europa Nostra-díj az elmúlt évek alatt megerősítette az európai örökségvédelmi szektor hatékonyságát azáltal, hogy rávilágított a jó gyakorlatokra, bátorította a tudás megosztását és elősegítette a különböző csoportok közti kapcsolati háló kialakítását. Ugyanakkor a nyertesek számára is számos előnyt nyújtott, hozzájárult a projektek nemzeti és nemzetközi megismertetéséhez, további támogatásukhoz és a projekt iránt érdeklődők körének bővítéséhez. Másfelől pedig azáltal, hogy felmutatta az értékek európai jellegét, felhívta a figyelmet a közös örökségünkre. A díj kulcsfontosságú jelentőséggel bír az európai örökségvédelem támogatásának népszerűsítésében.

Europa Nostra

Az Europa Nostra az európai örökség megőrzésével és védelmével foglalkozó civil szervezetek szövetsége. Európában több, mint 40 országra kiterjedően, de azokon túl is, az európai kulturális és természeti örökség megőrzése és megismertetése érdekében elkötelezett civil társadalom szószólója. Az 1963-ban alapított Europa Nostra napjainkra Európa legreprezentatívabb és legbefolyásosabb örökségi hálózatának számít. Plácido Domingo, a világhírű operaénekes, az Europa Nostra-díj bizottságának elnöke.

Az Europa Nostra küzd a veszélyeztetett európai örökség megmentéséért, különösen is „a 7 Legveszélyeztetettebb” program keretében. A kiemelkedő teljesítményt ismeri el és honorálja az Európai Unió Kulturális Öröksége díj / Europa Nostra díjjal. Törekvései közé tartozik az örökséggel kapcsolatos európai stratégiák és politikák kialakításában való részvétel, ezért együttműködik az Európai Unió intézményeivel és az Európai Örökségi Szövetség 3.3. koordinátoraival is.

Kreatív Európa

A Kreatív Európa uniós program kulturális és kreatív ágazatok támogatását tűzte zászlajára, mellyel munkahelyteremtést és fejlődést is szeretné elősegíteni. A program teljes költségvetése a 2014–2020 közötti időszakra 1,46 milliárd euró. A szervezet támogatja az európai örökség különböző területeit, színművészetet, képzőművészetet, interdiszciplináris művészetet, könyvkiadást, filmművészetet, a televíziózást, a zeneművészetet és videojátékok készítését, csakúgy, mint több tízezernyi művészt, kulturális és audiovizuális szakember működését, akik számára a pénzügyi támogatás lehetővé teszi, hogy Európa-szerte kamatoztathassák tudásukat, új közönségek elé jusson el tehetségük, és ismereteiket a digitális korszak követelményei szerint bővíthessék.

ELÉRHETŐSÉGEK
Europa Nostra

Audrey Hogan, Programmes Officer
ah@europanostra.org,

T. +31 70 302 40 52;  M. +31 63 1 17 84 55

Joana Pinheiro, Communications Coordinator

M. +31 6 34 36 59 85

European Commission

Susanne Conze, susanne.conze@ec.europa.eu

+32 2 2980236

Uccu Roma Informal Educational Foundation

Judit Ignácz, uccualapitvany@gmail.com

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A nyertes projektekről:

Information and jury’s comments,

Photos and Videos (in high resolution)

Press release in various languages

 

Creative Europe website

Commissioner Gabriel’s website

 

www.uccusetak.hu/en/

www.uccualapitvany.hu/english